Utgivelser fra Nisus Forlag, 2018-20.

Friedrich Engels: Den tyske bondekrigen, 1524-25.

Liddell Hart: Den første verdenskrig.

Voline: Den russiske revolusjonens ukjente sider, 1917-21.

Emma Goldman: Hva gikk galt med Den russiske revolusjon i 1917?

Charles Homer Haskins: Universitetenes framvekst i Europa.

Johannes Nohl: Svartedauden.

Helen Zimmern: Hansabyene.

Ernst Cassirer: Opplysningstidas filosofi.

Peter A. Kropotkin: Den russiske litteraturens historie, ca. 1200-1900.

Dunbar P. Barton: Karl Johan.

Paul Mantoux: Den industrielle revolusjon.

Guido de Ruggiero: Den eruopeiske liberalismens historie.

Liddell Hart: Den andre verdenskrig.

John Malcolm Ludlow: Den amerikanske uavhengighetskrigen, 1775-83.

Alfred Edward Taylor: Aristoteles.

I. Deane Jones: Den engelske revolusjon, 1603-1714.

Reginald Bosworth Smith: Romerriket og Kartago.

Edward Keble Chatterton: Seilskutenes historie.

Harald Fagerhus: Anarkismen og syndikalismen i Norge, ca. 1850-2000.

Charles Frederick Holder: Charles Darwins liv og verker.

Adam Gurowski: Slaveriets historie.

Allen Mawer: Vikingene.

Bøkene er tilgjengelige fra amazon (paperback) og ebok.no (ebøker).

Advertisement

New book relating to the 200th anniversary of the Norwegian constitution

The Versatile Farmers of the North. By Victor Condorcét Vinje A 5 jpg (720x960) (720x960)

V. C. Vinje’s The Versatile Farmers of the North; the Struggle of Norwegian Yeomen for Economic Reforms and Political Power, 1750-1814 deals with the highly progressive and libertarian constitutinal drafts presented by the Norwegian yeomen in the spring of 1814. These drafts are seen in the context of the yeomen’s fromer historical experiences and the natural conditions under which they lived and worked, and an effort is made to explain their singular character as a result of the prominent socio-economic position of these yeomen in the Age of Democratic revolution in Scandinavia. In addition to an analysis of the content and implications of these drafts, the historical role of Sweden-Norway’s new king in the post-Napoleonic era, Charles John (Bernadotte), and his friendly and sympathetic relation to the Norwegian yeomen, are also discussed in a new light.

Kommende utgivelser fra Nisus Forlag

Her følger en oversikt over neste års utgivelser fra Nisus Forlag (e-bøker):

Friedrich Nietzsche: Bruk og misbruk av historia

Charles Darwin: Dannelsen av vegetabilsk jordsmonn gjennom meitemarkens gjøren og laden

Peter A. Kropotkin: Etikkens opprinnelse og utvikling

Prosper Lissagaray: Pariserkommunen

George Douglas Howard Cole: Den sosialistiske tenkningens historie. Bind V. Sosialismen og fascismen, 1931-39

Årets utgivelser fra Nisus Forlag

Her følger en oversikt over årets e-boktitler fra Nisus Forlag, tilgjengelige fra ebok.no, digitalbok.no og scribd.com:

George Douglas Howard Cole: Den sosialistiske tenkningens historie; Bind III. Den andre internasjonale, 1889-1914

Edward Hyams: Jordsmonn og sivilisasjon

Henri Pirenne: Tidlige demokratier i Benelux-landene; Urbane samfunn og politisk konflikt i Middelalderen og Renessansen

Murray Bookchin: Byens begrensninger

Murray Bookchin: Frihetens økologi